pencil5, pencil, write, edit, blog, note

מאמרים דיכאון והערכה עצמית

איך להגדיל את ההערכה העצמית

מה פתאום אתה מודד את עצמך ביחס לאחרים? תסתכל סביבך, כולם שונים ומשונים. מיליארדים של אנשים ואף אחד לא דומה זה לזה. השונות הזו אומרת שכל אחד מאיתנו הוא ייחודי, יחיד ומיוחד בכל העולם. כך גם אתה...

דיכאון - אפשר גם אחרת

דיכאון היא חוויה נוראית, אך, מי בעצם מדכא אותך? מהי ההסתכלות החדשה על החיים שיכולה להקטין את ההתעסקות בעבר ולקחת אותנו לעתיד חדש מלא כוחות, תיקווה, משמעות ושייכות?

איך יוצאים מרגשי נחיתות?

לא יכול להיות שכולך רע, לא יכול להיות שאין בך כלום, שכולך כישלון, פשוט לא יכול להיות. אז למה? למה אתה בוחר לא להאמין בעצמך? למה אתה בוחר לצבוע את כל המציאות באין ובכישלון? במספר צעדים אפשר גם אחרת.
 

עקבו אחרינו

כתובת אשקלון, בית מעריב תל-אביב
Facebook
טלפון 050-7125003
דוא"ל aunilb@gmail.com

טיפול זוגי וטיפול פרטני 

בנימין ארדיטי